Faciliteter

Primitiv overnatning

Primitiv overnatning

De primitive overnatningssteder er beregnet til overnatning i naturen med eller uden telt eller lignende for enkeltpersoner, familier og smågrupper.

Typisk betår et primitiv overnatningssted kun af en markering med en pæl og evt. en bålplads. Overnatning kan også foregå i et shelter.

 

Toilet

Toilet

Der er flere slags toiletter fordelt over indsatsområderne. Almindelige træk og slip, men også tørklosetter – uden træk og slip.

 

Hundeskov

Hundeskov

Reglerne for hundeskove er enkle, men det er vigtigt, at de bliver overholdt:

I hundeskoven må du lade hunden løbe løs, hvis du har fuld kontrol over den.

Hunden må ikke være til fare eller gene for andre hunde eller mennesker.

Er du ejer af en af de 13 racer, som ifølge hundeloven skal bære mundkurv, gælder dette også i hundeskoven.

Uden for hundeskoven skal hunde holdes i snor overalt.

 

Fugletårn

Fugletårn

Fra et fugletårn får man et godt overblik over naturområdet og fuglelivet.

Der kan være yderligere oplysning at hente fra fugletavlerne og informationstavlerne, der er opsat inde i tårnene. Tårnene er åbne døgnet rundt. 

 

Bålplads

Bålplads

En bålplads er et ildsted på jorden, der er omgivet af enten stammer eller sten.

Regler for brug af af Naturstyrelsens bålpladser:

Kun brænde, som ligger på jorden, 
må indsamles. Eller brænde som ligger i en brændebeholder ved bålpladsen.
Pladsen skal være rengjort efter brug. Alt affald medtages - evt. knuste flasker fjernes også.
Evt. toilet skal nedgraves og tildækkes efter brug.

Ilden skal være slukket, når man forlader bålpladsen.

 

Cykelruter

Cykelruter

På kortet finder du flere cykelruter, der skiller sig ud ved at være udpeget som særlig cykelvenligt.

 

 

Vandreruter

Vandreruter

I statsskovene må du vandre hele døgnet, og det er tilladt at færdes uden for veje og stier, hvis der ikke er hegn.

Adgangen til skove kan dog forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.

I private skove må du også vandre, men kun på skovveje og stier, og her er der adgang fra kl. 6 om morgenen til solnedgang.

 

Blå flag strande

Blå flag strande

Blå Flag er en miljømærkningsordning, der garanterer at stranden arbejder for, at sikre vores fælles natur og miljø.

Gæster og lokale folk inddrages ved afholdelse af miljøaktiviteter og andre arrangementer for børn og unge. De informeres om, hvad man selv kan gøre for at bevare naturen, når man gæster en Blå Flag strand.

Derudover skal en Blå Flag strand være ren og velholdt, have livredningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsfaciliteter mm.
Dette er alt sammen med til, at alle får en god oplevelse på stranden.

 

Mobil spil

Mobil spil

Du kan bruge din smartphone til at spille mobilspillet "Hybenspil" på de i alt 3 spillestier.

Der er opsat 7 stolper med QR-koder ved hver spillesti.

Projekt-tiltag

Projekt-tiltag

Projektets allerede udførte tiltag.

Ved hvert geografisk punkt vil du kunne læse om hvilke tiltag der er blevet udført og derudover også få vist foto fra området.